İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre Proje Yarışması

2021 yılı iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre kapsamlı proje yarışması’nda ben ve ekibimin geliştirdiği; ses ve görüntü işleme kullanan makine öğrenimi tabanlı tespit ve uyarı sistemi (düşük maliyetli geniş alan erken yangın algılama), yüksek lisans – doktora kategorisinde ilk 3 proje arasına girerek ödül almaya layık görüldü.