Akademik Özet

Eğitim Bilgileri

 • Süleyman Demirel Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği – Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri – (100/2000 Öncelikli Alanlar) – Doktora
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Mimarlık – Mekânsal Planlama ve Tasarım – (İnterdisipliner; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık) – Yüksek Lisans
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği – Lisans
 • Süleyman Demirel Üniversitesi – Yapı Eğitimi – Tasarım – Lisans
 • Gülkent Anadolu Lisesi – Sayısal – Isparta

Lisans ve Sertifikaları

 • 3ds Max – S.D.Ü – CAD / CAM – Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Nikon Fotoğraf İşleme Yazılımı – Karfo Karacasulu Nikon
 • Nikon Ters Floresan Mikroskobu – Karfo Karacasulu Nikon
 • ShuttlePix 3D Laboratuvar Mikroskobu – Karfo Karacasulu Nikon
 • İnternet Tasarım Teknolojileri – ICOPS 2015 / IEEE
 • XRF Analizör – Thermo Scientific / USA
 • Yapay Zekâya Giriş ve Yazılım Dilleri – Yapay Zekâ Zirvesi
 • Bilim ve Sanatta Yapay Zekâ – Yapay Zekâ Zirvesi
 • Yapay Zekâ – Derin Öğrenme ile Tam Kurs / R-Programming Academy
 • Civil 3D – Karayolu Projesi – UC – (MNPBVRXN)
 • Medya Okur Yazarlığı – TOBB – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Girişimciler İçin Finans – TOBB – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi – KOSGEB

Tasarım ve Proje Ödülleri

 • Uluslararası Akıllı Ulaştırma Sistemleri (Intelligent Transportation Systems) Zirvesi – AUS Sektöre Katkı ve Onursal Üyelik Ödülü – 2022
 • 2022 Yılı Üniversitelerarası Proje Yarışması – Lisansüstü Doktora Kategorisinde 1.lik Ödülü – Deprem Alanında Araştırmalar – Akdeniz Üniversitesi – Antalya Teknokent – ANSİAD – 2022
 • 2021 Yılı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre Kapsamlı Proje Yarışması – Lisansüstü Doktora Kategorisinde 2.lik Ödülü – ANSİAD – 2021
 • TÜBİTAK & Süleyman Demirel Üniversitesi & Isparta Sanayi Ticaret Odası – Ar&Ge Projeleri – Patent Desteği Ödülü – 2019
 • Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği – Yapay Zekâ Teknolojileri – Lisansüstü Doktora Kategorisinde İş Fikri Ödülü – Girişimcilik Günleri – 2019
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı & Türkiye İhracatçılar Meclisi – Komponent Tasarım Yarışması – %100 Yurtdışı Tasarım Eğitimi Bursu – 2018
 • Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği – 7. Geleneksel Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması – Tasarım 1.liği – 2018

Patentler

 • Unfallverhütungssystem für Schienensysteme – DE212020000817U1 – 26 Ocak 2023 – (Uluslararası)
 • Otonom Araçlar için Ses İşleme ile Acil Trafik Durumları Uyarı Sistemi ve Yöntemi – 2021/016629 – 22 Kasım 2021 (Ulusal)
 • Accident Prevention System and Method for Rail Systems – PCT – WO/2021/194445 – 30 Eylül 2021 (Ulusalarası)
 • Raylı Sistemlerde Ses Şiddeti ve Spektrumu ile Yapısal Bozulma Tespiti, Raylı Sistemlerde Kaza Önleme Sistemi ve Yöntemi – 2020/04746 – 21 Mayıs 2020 (Ulusal)

Görev Aldığı TÜBİTAK / BAP / Uluslararası Projeler

 • SDÜ – Bilimsel Araştırma Projeleri – Raylı Sistemlerde Ses Şiddeti ve Spektrumu ile Yapısal Bozulma Tespitinin Araştırılması – (10.12.2020 – 10.12.2022)
 • Vakum Elektronik Sistemler (1140075) – 1511 – TÜBİTAK TEYDEB – (21.11.2014 – 17.09.2018)
 • Biyosensör Amaçlı Nanomotorlar (1150098) – 1511 – TÜBİTAK TEYDEB – (10.09.2015 – 16.12.2017)
 • Elektrokromik Vakumlu Camlar (1130181) – 1511 – TÜBİTAK TEYDEB – (25.03.2014 – 21.12.2016)
 • Çok Fonksiyonlu Elektrokromik Akıllı Filmlerin Kaplama Sistemlerinin Kurulumu (9100036) – 1509 – TÜBİTAK TEYDEB – (04.10.2010 – 19.06.2014)

Görev Aldığı Ulusal / Uluslararası Bilimsel Etkinlikler

 • UNIPG 2022 (Dijital Altyapı ve Organizasyon)
  (https://unipg.org)
 • ICOPS 2015 (Organizasyon Komitesi)
  (http://eceevents.unm.edu/icops2015/localOrgCom.html)
 • IMEPS 2014 (Organizasyon Komitesi)
  (http://imeps.org/management/)

Uluslararası Yayınlar

 • Investigation of Home Type Heliostat Systems Daylighting Performance with Lighting Simulation Software, E. Uygun, S. Görgülü, European Journal of Technique (EJT) , 11 (1) , 7-12 . doi: 10.36222/ejt.893985, 2021.
 • Gold–Nickel Nanowires as Nanomotors for Cancer Marker Biodetection and Chemotherapeutic Drug Delivery, G. Y. Karaca, F. Kuralay, E. Uygun, K. Ozaltin, S. E. Demirbuken, B. Garipcan, L. Oksuz, A. U. Oksuz, ACS Applied Nano Materials, doi:10.1021/acsanm.0c03145, 2021.
 • Catalytic Au/PEDOT/Pt Micromotors for Cancer Biomarker Detection and Potential Breast Cancer Treatment, G. Y. Karaca, F. Kuralay, O. B. Ozakpinar, E. Uygun, U. Koc, S. Ulusoy, A. U. Oksuz, Applied Nanoscience, doi:10.1007/s13204-021-01735-5, 2021.
 • RF plasma-enhanced conducting Polymer/W5O14 based self-propelled micromotors for miRNA detection, G. C. Cogal, G. Y. Karaca, E. Uygun, F. Kuralay, L. Oksuz, M. Remskar, A. U. Oksuz, Analytica Chimica Acta, 1138, 69-78, doi:10.1016/j.aca.2020.07.010, 2020.
 • Examination of Building Certification Systems in Terms of Sustainable Building Materials, Ş. Kılınçarslan, Y. Şimşek, E. Uygun, M. Akoğlu, B. Cesur, M. Tufan, U. Turan, International Journal of Sustainable Engineering and Technology, Vol 3, No 1: 1-14, 2019.
 • Sterilization of Natural Rose Water with Nonthermal Atmospheric Pressure Plasma, C. Dogan, A. U. Oksuz, N. N. Maslakci, E. Eren, E. Uygun, L. Oksuz, Arabian Journal for Science and Engineering, 44(7), 6403-6410. doi:10.1007/s13369-019-03921-8, 2019.
 • Effect of Electrolyte on Performance of Electrochromic Films Including Plasma Modified v2o5 Composite, E. Eren, A. Yildiz, G. C. Cogal, S. S. Gursoy, E. Uygun, L. Oksuz, A. U. Oksuz, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 29(6), 2237-2251. doi:10.1007/s10904-019-01182-4, 2019.
 • Enhanced Electrochromic Characteristics Induced by Au/PEDOT/Pt Microtubes in Wo3 Based Electrochromic devices, G. Y. Karaca, E. Eren, G. C. Cogal, E. Uygun, L. Oksuz, A. U. Oksuz, Optical Materials, 88, 472-478. doi:10.1016/j.optmat.2018.11.052, 2019.
 • RF Plasma Modified W5O14 and MoS2 Hybrid Nanostructures and Photovoltaic Properties, S. E. Ela, M. Remskar, G. Y. Karaca, L. Oksuz, E. Uygun, A. U. Oksuz, Particulate Science and Technology, 1-7, doi:10.1080/ 02726351.2017. 1414091, 2018.
 • Enhanced Electrochromic Performance of WO3 Hybrids Using Polymer Plasma Hybridization Process, E. Eren, C. Alver, G. Y. Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, Synthetic Metals, 235, 115-124. doi:10.1016/j.synthmet.2017.12.003, 2018.
 • High-performance Flexible Complementary Electrochromic Device Based on Plasma Modified WO3 Nano Hybrids and V2O5 Nanofilm with Low Operation Voltages. Electroanalysis, E. Eren, C. Alver, G. Y. Karaca, E. Uygun, L. Oksuz, A. U. Oksuz, 30(9), 2099-2109. doi:10.1002/elan.201800276, 2018.
 • Preparation of Self-Propelled Cu-Pt Micromotors and Their Application in miRNA Monitoring. Turkish Journal Of Chemistry, L. Oksuz, G. Y. Karaca, F. Kuralay, E. Uygun, I. U Koç, A. U. Oksuz, 42(6), 1744-1754. doi:10.3906/kim-1712-42, 2018.
 • Plasma Modified V2O5/PEDOT Hybrid Based Flexible Electrochromic Devices, G. Y. Karaca, E. Eren, C. Alver, U. Koc, E. Uygun, L. Oksuz, A. U. Oksuz, Electroanalysis. 29(5), 1324-1331. doi:10.1002/elan.201600631, 2017.
 • Ibuprofen and Acetylsalicylic Acid Loaded Electrospun PVP-Dextran Nanofiber Mats for Biomedical Applications. Polymer Bulletin, N. N. Maslakci, S. Ulusoy, E. Uygun, H. Çevikbaş, L. Oksuz, H. K. Can, A. U. Oksuz, 74(8), 3283-3299. doi:10.1007/s00289-016-1897-7, 2017.

Ulusal Yayınlar

 • DIALux ve RELUX Aydınlatma Benzetim Programlarının Gün Işığı Benzetimi Karşılaştırması, E. Uygun, S. Görgülü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 1: 1-8, 2016.

Doktora Tezi

 • Sesten Spektrogram Dönüşümüne Dayalı Derin Öğrenmeyi Kullanarak Raylı Sistemlerde Meydana Gelen Yapısal Bozulmaların Akustik İzlenmesi ve Tespiti Yönteminin Araştırılması, Doktora Tezi, 2020.

  *Yapay Zekâ, Durum İzleme, Ses Şiddeti, Spektrum Analizi, Raylı Sistemler.

Yüksek Lisans Tezi

 • Mekansal Tasarımda Heliostat Sistemleri ile Aydınlatma Verimliliğinin Simüle Edilerek Araştırılması ve Optimize Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

  *Aydınlatma Tasarımı, Heliostat, Benzetim, Modelleme, DIALux, Daylight.

Uluslararası Poster Sunumları

 • Catalytic and Acoustic Nano/Micromotors, A. U. Oksuz, G. C. Cogal, G. Y. Karaca, E. Uygun, L. Oksuz, Pulsed Power and Plasma Science, 2019.
 • Acoustic, Catalytic and Magnetic Nano/Micromotors, L. Oksuz, G. Y. Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, XXXIV ICPIG & ICRP-10, 2019.
 • Specification Tests of Plasma Modified Hyundai Polypropylene Blend Vehicle Bumpers, L. Oksuz, E. Uygun, F. Bozduman, S. Akpinar, E. Karayel, Bulletin of the American Physical Society, 2018.
 • miRNA Detection of Plasma Modified Nanomotors, L. Oksuz, G. Y. Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, Bulletin of the American Physical Society, 2018.
 • Plasma Diagnostic Color in Liquids, L. Oksuz, O. N. Asan, F. Bozduman, E. Uygun, G. Karaca, Bulletin of the American Physical Society, 2018.
 • Denim Bleaching by CNC Controlled Plasma Jet Method, E. Uygun, F. Bozduman, G. Y. Karaca, A. U. Oksuz, L. Oksuz, 44. International Conference on Plasma Science, USA 2017.
 • Liquid Plasma Synthesis of Carbon Coated Iron Oxide Particles, A. U. Oksuz, N. Hershkowitz, E. Esin, E. Uygun, G. Celik Cogal, G. Yurdabak Karaca, S. Manolache, G. Sundaram, O. Sadak, L. Oksuz, APS Division of Plasma Physics Meeting, Portland 2017.
 • Plasma modified WO3 Hybrids for High Efficient Flexible Electrochromic Devices, E. Uygun, E. Eren, C. Alver, G. Yurdabak Karaca, L. Oksuz, A. U. Oksuz To Be Spring Meeting, Towards Oxide-Based Electronics, Lüksemburg 2017.
 • DC Magnetron Sputtered Magnetic Nanowire, G. Y. Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, L. Oksuz, 44. International Conference on Plasma Science, USA 2017.
 • A Study On Flexible Solid State Electrochromic Devices Consisting Of Rf Plasma Modified Wo3 Hybrid, E. Eren, C. Alver , G. Yurdabak Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, The 44 th International Conference on Plasma Science (ICOPS 2017), New Jersey 2017.
 • Surface Modification of Nonwoven Fabrics by Atmospheric Brush Plasma, L. Oksuz, E. Uygun, F. Bozduman, G. Yurdabak Karaca, O. N. Asan, A. U. Oksuz, APS Division of Plasma Physics Meeting, Portland 2017.
 • Magnetic Nanomotor Fabrication by Plasma Coating Method and Its Biological Application, L. Oksuz, G. Yurdabak Karaca, E. Uygun, A. U. Oksuz, APS Division of Plasma Physics Meeting, Portland 2017.
 • Atmospheric Plasma Blade for Surgical Purposes, L. Oksuz, G. Y. Karaca, E. Ozkaptan, E. Uygun, A. U. Oksuz, APS Division of Plasma Physics Meeting, Portland 2017.
 • Determination of the Profit Rate of Plasma Treated Production in the Food Sector, E. C. Gok, E. Uygun, E. Eren, L. Oksuz, A. U. Oksuz, APS Division of Plasma Physics Meeting, Portland 2017.
 • Multi Walled Carbon Nanotubes Based Catalytic Micromotors, U. Koc, L.Oksuz, G. Karaca, E. Uygun, F. Kuralay, F. Bozduman, A. U. Oksuz, 12.Nanoscience and Nanotechnology Conference, Gebze 2016.
 • Catalytic Propelled W₅O₄ Micromotor, G. Yurdabak, U.Koc, E. Uygun, L. Oksuz, F. Kuralay, F. Bozduman, M.Remskar, A. U. Oksuz, 12.Nanoscience and Nanotechnology Conference, Gebze 2016.
 • Investigation of the Effects of Electron Plasma Frequency on the Operation of a Helix TWT, L. Oksuz, N. Haytural, A. Dursun, E. Uygun, F. Bozduman, H. Yesiltepe, A. Gulec, 58. Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, California 2016.
 • Plasma-Enhanced Preparation of Graphene Composites with Polyaniline and Polypyrrole, A. U. Oksuz, S. Cogal, G. Celik Cogal, E. Uygun, L. Oksuz, 58. Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, California 2016.
 • TWT Support Road Coating by DC HFCVD, L. Oksuz, F. Bozduman, E. Uygun, H. Yesiltepe, N. Haytural, A. Gulec, 58. Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, California 2016.
 • Plasma Help Preparation of Electrospun Carbon Nanofibers, E. Uygun, F. Bozduman, L. Oksuz, 42. International Conference on Plasma Science, Antalya 2015.
 • Environmental Friendliness Dye Sensitive Solar Cell, C. Gok, E. Eren, B. Seyhan, E. Uygun, A. U. Oksuz, International Middle East Plasma Science, Antalya 2014.

Ulusal Poster Sunumları

 • Sabit Enlem ve Boylamda Aydınlatma Simülasyonu Gün Işığı Hesaplamalarının Benzer Algoritma Kullanan Programlarda Karşılaştırılması, E. Uygun, S. Görgülü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik Gelişim Günleri, 10-12 Mayıs 2016.

Yazılım Dili ve Sistem Bilgisi

 • PHP – (Hypertext Preprocessor – Sanal Programlama Dili)
 • SQL – (Structured Query Language – Veri Yönetimi ve Tasarım Dili)
 • G – Code – (RS-274 – Numerik Kontrol ve Programlama Dili)
 • LabVIEW – (Block Diagram – Sinyal İşleme ve Görsel Programlama)
 • CSS – (Cascading Style Sheets – Stil Şablonları)
 • HTML – (Hyper Text Markup Language – Web Tabanlı İşaretleme Dili)
 • XHTML – (Extensible Hyper Text Markup Language – Gelişmiş İşaretleme Dili)
 • JQUERY – (JavaScript – İnteraktif Web Programlama)
 • WHM / CPanel – (Online Sunucu Yönetimi)
 • İşletim Sistemleri – (Windows, Linux, OS X, Unix, Pardus, Solaris)
 • Microsoft Office – (Word, Excel, Powepoint, Access, Outlook, Publisher)

Yetkin Olduğu Programlar

 • Cinema 4D – (Gelişmiş 3B Modelleme)
 • DIALux Evo – (İç ve Dış Mekan Aydınlatma Tasarımı)
 • Autocad – (Vektör Tabanlı Teknik Resim)
 • 3Ds Max – (3B Tasarım ve Modelleme)
 • Dreamweaver – (Photoshop, Flash, Fireworks ile Entegre Web Tasarımı)
 • Photoshop – (Gelişmiş Grafik Düzenleme)
 • Sta4CAD – (İnşaat Statik Alanında Tasarım ve Analiz)
 • Relux Pro – (Aydınlatma Tasarımı Hesaplamaları)
 • Antenna Magus – (Anten Tasarım ve Modelleme)
 • Corel Draw – (Vektörel Tabanlı Profesyonel Görsel Tasarım)
 • Mach3 – (Eksen Kontrol Yazılımı)
 • TruControl (Solid-State) – (Profesyonel, Gelişmiş Lazer Kontrol Programı)
 • Sony Vegas – (Yüzeysel Hareketli Grafik Düzenleme)
 • LabVIEW – (Laboratory Virtual Instrument Engineering, Sinyal İşleme)
 • After Effects – (Video Kompozisyon ve Post-Prodüksiyon)
 • Solid Works – (3B Katı Modelleme)
 • CNC Soft – (G-code Editor, Simülatörü)
 • Sketchup Pro – (Planlama ve 3B Modelleme Yazılımı)

Çalışma ve Uygulama Alanları Özeti

Teknik ve 3D Modelleme, Mimari Modelleme, Aydınlatma Tasarımı, LabVIEW ile Sinyal İşleme Uygulamaları, CNC Programlama ve Sürme, Laboratuvar Ölçüm ve Analiz Teknikleri, Floresans Mikroskobu Kullanımı, SEM-EDX-XRF Cihazlarının Aktif Kullanımı, Görüntüleme ve Ölçüm Teknikleri, Endüstriyel Modelleme ve Sunum Teknikleri, Render Teknikleri, Dijital Kurgu, Kavram Kanıtı Uygulamaları, 3D Yazıcı Kurulum ve Kullanımı, Sunucu Yönetimi, Web Programlama ve Tasarımı

Akademik Profil Sayfaları