Müze Otel

Bir otelin inşaat çalışması sırasında Helenistik dönemden İslamiyet dönemine kadar 5 katmana ait eserlerin keşfedilmesiyle ortaya çıkan müze-otel konsepti.